Sonuç İlanı


TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin TH 34 GEÇMELİ ÇELİK TAHKİMAT VE TRAPEZ KESİTLİ KOMPLE ÇELİK TAHKİMAT SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 9 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TH 70/34 Geçmeli Bağ Demiri 8 m2(bağlantı kelepçesi cıvata ve somunu ile komple -3 parçalı) takım 300
2 TH 70/34 Geçmeli Bağ Demiri 10,7 m2 (bağlantı kelepçesi cıvata ve somunu ile komple -3 parçalı) takım 1.950
3 TH 70/34 Geçmeli Bağ Demiri 12 m2 (bağlantı kelepçesi cıvata ve somunu ile komple -3 parçalı) takım 4.100
4 TH 70/34 Geçmeli Bağ Demiri 15,6 m2 (bağlantı kelepçesi cıvata ve somunu ile komple -3 parçalı) takım 1.620
5 TH 70/34 S480 W Geçmeli Bağ Demiri 22 m2 (bağlantı kelepçesi cıvata ve somunu ile komple -3 parçalı) takım 450
6 TH 70/34 Trapez Kesitli 10 derece Eğimli Çelik Tahkimat 10,1 m2,L1=2000, L2=2000 GI 120 No 2500 mm(bağlantı kelepçesi cıvata ve somunu ile komple ) takım 1.500
7 TH 70/34 Trapez Kesitli 10 derece Eğimli Çelik Tahkimat 10 m2,L1=2000, L2=1500 GI 120 No 3000 mm GI 120 No profil boyu =3000 mm (bağlantı kelepçesi cıvata ve somunu ile komple ) takım 1.000
8 TH 70/34 Tırnaklı Bağlantı Kelepçesi (alt-üst kelepçe + cıvata ve somunu ile komple ) takım 1.200
9 TH 70/34 Tırnaklı Bağlantı Kelepçe Civatası (somunlu) (kelepçe hariç) takım 1.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar