Sonuç İlanı


48 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 DONDURULMUŞ MEZGİT FİLETO kilogram 35.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar