Sonuç İlanı


21 NCİ ANA İKM.MRK.K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin 2 KALEM SOĞUK HAVA DEPOSU

İhale 14/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 SOĞUK HAVA DOLABI (+4 °C) adet 1
2 SOĞUK HAVA DOLABI (-18 °C) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar