Sonuç İlanı


2 İNCİ HD.TUG.K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 YUVARLAK YAKACAK ODUN kilogram 1.400.000
2 TUTUŞTURMALIK ODUN kilogram 400.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar