Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Konya DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İşçilik Ücreti (Yol + Yemek v.b. dahil)(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 75,00 12
2 İşçilik Ücreti (Yol + Yemek v.b. dahil)(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) Ay 13,00 12
3 İşçilik Ücreti (Yol + Yemek v.b. dahil)(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 3,00 12
4 İşçilik Ücreti (Yol + Yemek v.b. dahil)(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 26,00 12
5 İşçilik Ücreti Engelli Eleman (Yol + Yemek v.b. dahil)(Brüt asgari ücret) Ay 3,00 12
Birimi Miktarı
1 Fazla Mesai Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücretin %60 fazlası) saat 10.000
2 Fazla Mesai Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) saat 2.500
3 Fazla Mesai Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücretin %30 fazlası) saat 600
4 Fazla Mesai Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücretin %20 fazlası) saat 2.000
5 Fazla Mesai Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücret-Engelli) saat 100
6 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücretin %60 fazlası) gün 1.000
7 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücretin %40 fazlası) gün 1.000
8 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücretin %30 fazlası) gün 200
9 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücretin %20 fazlası) gün 700
10 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Ücreti (Brüt asgari ücret-Engelli) gün 30
11 Bölge İçi Yatılı Çalışma Ücreti gün 2.500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar