Sonuç İlanı


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik (Silahlı Ankara'da çalışacak Özel Güvenlik Personeli için)(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 24,00 12
2 Özel Güvenlik (Silahlı ÇNAEM'de çalışacak Özel Güvenlik Personeli için)(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 28,00 12
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Tatil Günleri (Ankara'da çalışacak Özel Güvenlik Personeli için) gün 372
2 Ulusal Bayram ve Tatil Günleri (ÇNAEM'de çalışacak Özel Güvenlik Personeli için) gün 434
3 ÇNAEM Özel Güvenlik Personeli için Servis Ücreti (22 gün Üzerinden) ay 12

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar