Sonuç İlanı


K.Y.K. Çanakkale İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İklimlendirme Personeli İşçilik Ücreti (Yol ve Yemek Dahil)(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 44,00 36
2 Bakım Onarım (Teknisyen Yarımcısı ) İşçilik Ücreti (Yol ve Yemek Dahil)(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 13,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri gün 1.534,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar