Sonuç İlanı


Darphane Ve Damga Matbaasi Genel Müdürlüğü BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETİKETLİK KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Etiketlik Kağıt Alımı tabaka 100.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar