Sonuç İlanı


K.Y.K. Şanlıurfa İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İklimlendirme Personeli İşçilik Maliyeti (Yol Yemek Dahil)(Brüt asgari ücretin %6 fazlası) Ay 23,00 36
2 Teknisyen Yardımcılığı İşçilik Maliyeti (Yol Yemek Dahil)(Brüt asgari ücretin %6 fazlası) Ay 5,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri gün 837
2 İklimlendirme Ekipman Bedeli yıl 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar