Sonuç İlanı


Destek Hizmetleri ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 133 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Büret Standı (Laboratuvar standı ) adet 5
2 Balon maşası adet 4
3 Bistüri ( Sap ) adet 6
4 Box Kıyafeti takım 500
5 Decapper adet 19
6 Decapper adet 16
7 Crimper adet 6
8 Crimper adet 6
9 Dezenfektan litre 100
10 Disposable Şişe adet 300
11 Disposable Şişe adet 100
12 El antiseptiği adet 40
13 Eldiven Lateks (Large) 100 adet 120
14 Eldiven Lateks (Medium) 100 adet 127
15 Eldiven Nitril (Extra Large) 100 adet 4
16 Eldiven Nitril (Medium) 100 adet 160
17 Eldiven Nitril (Large) 100 adet 152
18 Eldiven Vinil (Medium) 100 adet 100
19 Eldiven Vinil (Large) 100 adet 100
20 Enjektör adet 13.500
21 Enjektör adet 1.500
22 Enjektör adet 500
23 Enjektör adet 10.000
24 Enjektör adet 750
25 Enjektör adet 1.650
26 Enjektör adet 1.000
27 Enjektör adet 500
28 Enjektör adet 1.750
29 Enjektör adet 400
30 Enjektör adet 150
31 Enjektör ucu 100 adet 5
32 Enjektör ucu 100 adet 5
33 Galoş adet 3.000
34 Galoş (Galoşmatikle uyumlu) adet 120.000
35 Hücre kültürü flaskı adet 1.000
36 Hücre kültürü flaskı adet 500
37 Kirlilik Testi ve Test Kutuları -MIELE marka dezenfeksiyon cihazında kullanılmak üzere adet 1.000
38 Kuru Sterilizatör İndikatörü Class D adet 1.000
39 Maske (hepafiltreli) adet 300
40 Maske (lastikli) adet 5.000
41 Otoklav İndikatörü Class adet 2.000
42 Otoklav Poşeti adet 2.000
43 Otoklav Poşeti adet 1.500
44 Otoklav Poşeti adet 1.500
45 Otoklav indikatör bandı adet 56
46 pH ölçüm Kabı adet 120
47 Parafilm dispencer adet 5
48 ReadyStrip kutu 2
49 Magnet adet 300
50 Magnet adet 150
51 Magnet adet 200
52 Magnet adet 200
53 Tartım kabı (özel imalat cam) adet 500
54 Spektrofotometre Ölçüm Küveti (tek kullanımlık) adet 5.000
55 Spektorfotometre Ölçüm Küveti (Kuvars küvet ) adet 10
56 Spektrofotometre Ölçüm Küveti adet 4
57 Osmometre cihazı probu adet 1
58 Tüp ( Santrifüj tüpü ) adet 3.000
59 Tüp ( Santrifüj tüpü ) adet 7.000
60 Tüp ( Santrifüj tüpü ) adet 2.000
61 Tüp adet 2.000
62 Ultrafree MC microtubes with filtration membrane for centrifugation, 10000MWCO, polysulfone adet 500
63 Yumurta adet 200
64 Alkollü temizleme bezi paket 80
65 Biyolojik indikatör adet 300
66 Mikroplate Örtücü Film 1000 adet 3
67 Tartım Kabı (Plastik) adet 250
68 Tartım Kabı (Plastik) adet 250
69 Tartım Kağıdı adet 500
70 Disk Filtre Süzme kiti için (RC) 100 adet 5
71 Disk Filtre Süzme kiti için (RC) 100 adet 5
72 Disk Filtre Süzme kiti için (PTFE) 100 adet 5
73 Disk Filtre Süzme kiti için (MCE) 100 adet 5
74 Disk Filtre Süzme kiti için (MCE) 100 adet 5
75 Disk Filtre Süzme kiti için (PTFE) 100 adet 5
76 Enjektör ucu Filtre ( Naylon) adet 10.000
77 Enjektör ucu Filtre ( Naylon) adet 5.000
78 Enjektör ucu Filtre (Naylon/GF) adet 1.000
79 Enjektör ucu Filtre ( RC) adet 12.000
80 Enjektör ucu Filtre ( RC) adet 3.000
81 Enjektör ucu Filtre (PVDF) adet 13.000
82 Enjektör ucu Filtre (PVDF) adet 10.000
83 Enjektör ucu Filtre (PTFE) adet 11.000
84 Enjektör ucu Filtre (PTFE) adet 12.000
85 Enjektör ucu Filtre (PTFE/GF) adet 1.500
86 Enjektör ucu Filtre ( MCE) adet 5.000
87 Enjektör ucu Filtre ( MCE) adet 6.000
88 Enjektör ucu Filtre ( PET) adet 2.000
89 Enjektör ucu Filtre (, PET) adet 4.000
90 Külsüz Filtre 100 adet 2
91 Külsüz Filtre 100 adet 7
92 Külsüz Filtre 100 adet 5
93 Vial Takımı 100 adet 5
94 Vial Takımı (amber renkli) 100 adet 50
95 Vial Takımı (renksiz) 100 adet 150
96 Plate flat tabanlı adet 300
97 Plate flat tabanlı adet 4.000
98 Plate U tabanlı adet 1.000
99 Stericup vakumlu filtrasyon adet 100
100 pH Elektrodu adet 5
101 Karl Fisher Elektrodu ve Cam Haznesi adet 1
102 Otomatik Pipet için pil/ Eppendorf adet 50
103 UDR Kartuş adet 5
104 Maintenance Kit SMT adet 1
105 Smartpack Rodi adet 2
106 UV lamba for elix UV adet 1
107 PE tank millipack filter adet 1
108 Synergypack adet 2
109 Millipack GP non steril adet 2
110 HPLC fleuresans dedektör Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000 adet 1
111 İletkenlik probu adet 1
112 Bütirometre adet 10
113 Bütirometre adet 10
114 Bütirometre adet 10
115 Bütirometre adet 10
116 Bütirometre adet 10
117 Bütirometre adet 10
118 Bütirometre adet 10
119 Pipet / Disposable , adet 1.000
120 Pipet / Disposable adet 6.000
121 Pipet / disposable adet 6.000
122 Tüp, adet 2.000
123 Pipet Ucu kutu 7.500
124 Pipet Ucu kutu 320
125 Biyolojik Atık Poşeti adet 250
126 Tıbbi Esnek Flaster adet 100
127 Kuru Hava Sterilizasyon bandı adet 2
128 Laboratuvar kağıdı (Kağıt havlu) rulo 600
129 Plaka U tabanlı adet 2.000
130 CAM TÜP adet 2.500
131 CAM TÜP adet 5.000
132 Osmometre cihazı için cam ölçüm viali adet 1.000
133 Maske/ Respirator Solunum Maskesi adet 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar