Sonuç İlanı


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Obruk HES İşletme Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin 3 ADET BASINÇLI HAVA TANKI EMNİYET VALFİ ALIMI

İhale 13/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Basınçlı Hava Tankı Emniyet Valfi adet 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar