Sonuç İlanı


Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLİ MOBİL TRAFİK GÜVENLİK RÖMORKU SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Değişken mesaj sistemli mobil trafik güvenlik römorku adet 17

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar