Sonuç İlanı


T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 C3 Derece nirengi noktaları (Beton - ana nivelman noktası) adet 70
2 C4 Derece bir poligon noktası (Beton - yardımcı nivelman noktası) (Gayrimeskun sahada) adet 700
3 Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Gayrimeskun arazide toplam 1 km kurp için) kilometre 108,101
4 Boy kesitlerin tersimatı (Siyah kot) (Düz yollarda meskun arazide toplam 1 km için) kilometre 225,763
5 ŞENAJ ALIMI kilometre 667,728
6 NİVELMAN kilometre 667,728
7 FLEŞ ALIMI kilometre 216,202
8 ALİYMAN DÜZELTMESİ kilometre 451,526
9 BETON KAZIKLARIN İMALATI adet 852
10 BETON KAZIKLARIN DİKİLMESİ adet 852
11 BETON KAZIKLARIN ÖLÇÜLMESİ VE İŞARETLENMESİ adet 852
12 ESKİ KAZIKLARIN KIRILMASI VE UZAKLAŞTIRILMASI adet 220
13 DETAY NOKTASI ÖLÇÜLMESİ, HESABI ve TERSİMATI kilometre 333,864
14 FLEŞ HESABI kilometre 108,101
15 KADASTRO KONTROL HARCI kilometre 333,864

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar