Sonuç İlanı


Şube Müdürlüğü-Makina İmalat ve Donatım DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL 4) SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Fuel Oil 4 (Kal-Yak) kilogram 150.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar