Sonuç İlanı


Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TORBALANMIŞ İTHAL KÖMÜR ton 450
2 KIRILMIŞ MEŞE ODUNU ton 50

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar