Sonuç İlanı


Ankara Büyükşehir Belediyesi SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 YATILI ENGELLİ OKULLARI SABAH KAHVALTISI (235 Kişi x 251 gün: 58.985 adet Sabah Kahvaltısı) adet 58.985
2 ENGELLİ OKULLARI ÖĞLE YEMEĞİ
(4.324 Kişi x 177 gün: 765.348 adet Öğle Yemeği)

adet 765.348
3 YATILI ENGELLİ OKULLARI ÖĞLE YEMEĞİ
(676 Kişi x 251gün: 169.676 adet Öğle Yemeği)
adet 169.676
4 YATILI ENGELLİ OKULLARI AKŞAM YEMEĞİ
(235 Kişi x 251 gün: 58.985 Akşam Yemeği)
adet 58.985

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar