Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik ve Koruma Görevlisi(Brüt asgari ücret) Ay 170,00 36
2 Özel Güvenlik ve Koruma Görevlisi(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Ay 2,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde çalışacak Özel Güvenlik ve Koruma Görevlisi (Brüt Asgari Ücretli için) gün 5.115

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar