Sonuç İlanı


Karadeniz Ereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 56 adet ilkokul/ortaokul Temel Eğitim Okulunun 750 ton Taş Kömür Alımı-Taşınması-Depolanması ton 750

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar