Sonuç İlanı


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Yazılımı adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar