Sonuç İlanı


Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. KISIM)
1 TİP 1 SİSTEM adet 373
2. KISIM (2. KISIM)
1 TİP 2 SİSTEM adet 251
3. KISIM (3. KISIM)
1 VERİ KAYIT VE ANALİZ SİSTEMİ adet 10
4. KISIM (4. KISIM)
1 ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU adet 20

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar