Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği (Kuzey)

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİT VE SARF KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 8 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (ÇİĞLİ BÖLGE HAST BAKTERİ İD.VE ANT. CİHAZI )
1 GRAM-POZITIF BAKTERI IDENTIFIKASYON KARTI test GRAM POZİTİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 9.000
2 GRAM-NEGATIF BAKTERI IDENTIFIKASYON KARTI test GRAM NEGATİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 9.000
3 GRAM-POZITIF BAKTERI ANTIBIYOGRAM KARTI test GRAM POZİTİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 9.000
4 GRAM-NEGATIF BAKTERI ANTIBIYOGRAM KARTI test GRAM POZİTİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 9.000
2. KISIM (SBÜ DR SUAT SEREN GÖĞÜS HAST. VE CERR. EAH BAKTERİ İD.VE ANT. CİHAZI )
1 GRAM-POZITIF BAKTERI IDENTIFIKASYON KARTI test GRAM POZİTİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 1.500
2 GRAM-NEGATIF BAKTERI IDENTIFIKASYON KARTI test GRAM NEGATİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 1.500
3 GRAM-POZITIF BAKTERI ANTIBIYOGRAM KARTI test GRAM POZİTİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 1.500
4 GRAM-NEGATIF BAKTERI ANTIBIYOGRAM KARTI test GRAM NEGATİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 1.500
3. KISIM (SBÜ TEPECİK EAH BAKTERİ İD.VE ANT. CİHAZI )
1 GRAM-POZITIF BAKTERI IDENTIFIKASYON KARTI test GRAM POZİTİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 11.000
2 GRAM-NEGATIF BAKTERI IDENTIFIKASYON KARTI test GRAM NEGATİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 22.000
3 GRAM-POZITIF BAKTERI ANTIBIYOGRAM KARTI test GRAM POZİTİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 11.000
4 GRAM-NEGATIF BAKTERI ANTIBIYOGRAM KARTI test GRAM NEGATİF BAKTERİ İDENTİFİKASYONU + ANTİBİYOGRAM KOMBO 25.000
4. KISIM (ÇİĞLİ BÖLGE HAST HORMON ANALİZÖRÜ )
1 25-HIDROKSI VITAMIN D test 25-OH VİTAMİN D3 ELİSA KİT 40.000
2 C-PEPTID test C PEPTIT 2.000
5. KISIM (SBÜ TEPECİK EAH HORMON ANALİZÖRÜ )
1 HORMON C-PEPTIDE test C PEPTIT 1.200
2 HORMON GROWTH test BÜYÜME HORMONU (GROWTH HORMON) 2.700
3 HORMON IGF-1 test IGF-1 (HUMAN) ELİSA KİT 2.400
4 HORMON ACTH test ACTH ANTIKOR (ADRENOKORTIKOTROPIK HORMON) 1.500
5 HORMON 25 OH VITAMIN D3 test 25-OH VİTAMİN D3 ELİSA KİT 70.000
6 PARATHORMON test PARATHORMON (PTH) 12.500
7 HORMON TRIGLOBULIN (ELSA) test TİROGLOBULIN (KULLANIMA HAZIR) TIROID TEST 2.100
8 HORMON TSH RESEPTÖR ANTIKOR test TSH 1.800
6. KISIM (SÜT SAĞIM CİHAZI )
1 SÜT SAĞIM SETI adet SÜT SAĞMA SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 26.200
7. KISIM (FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI )
1 FAKOEMÜLSIFIKASYON CIHAZLARINA UYGUN KASET (FAKO TUBING SET) adet FAKO - VITREKTOMI 13.290
2 FAKOEMULSIFIKASYON ELCIK UÇLARI adet FAKO - VITREKTOMI 1.329
3 FAKOEMÜLSIFIKASYON ELCIK UCU KILIFI(SLEEVE),TESTODACIĞI (TEST CHAMBER) adet FAKO - VITREKTOMI 9.690
4 FAKOEMULSIFIKASYON CIHAZLARINA UYGUN ÖN VITREKTOMI PROBLARI adet FAKO - VITREKTOMI 410
8. KISIM (VİTREKTOMİ CİHAZI )
1 VITREORETINAL CERRAHI CIHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLERI 23 G adet FAKO - VITREKTOMI 600
2 PNÖMATIK VITREKTOMI PROBLARI 23 G adet FAKO - VITREKTOMI 600
3 ENDOILLUMINASYON PROBLARI 23G adet FAKO - VITREKTOMI 600
4 VITREORETINAL TROKAR SISTEMI 23G adet FAKO - VITREKTOMI 1.800
5 INFÜZYON KANÜLLERI 23G adet FAKO - VITREKTOMI 600
6 ENDOLAZER PROBLARI 23G/25G adet FAKO - VITREKTOMI 200
7 AVIZE TIPI ENDOILLUMINASYON SETLERI 25G/27G adet FAKO - VITREKTOMI 200
8 FAKOEMULSIFIKASYON ELCIK UCLARI (FAKO TIP) adet FAKO - VITREKTOMI 200
9 FAKOEMULSIFIKASYON ELCIK UC KILIFI (FAKO SLEEVE) adet FAKO - VITREKTOMI 200
10 ENDOFAKOFRAGMATOM 20G/23G/25/G adet FAKO - VITREKTOMI 100
11 ENDODIATERMIPROBLARI 23G adet FAKO - VITREKTOMI 150

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar