Sonuç İlanı


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI VE ENERJİ ALTYAPISI SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)