Sonuç İlanı


Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİTÜMLÜ KARIŞIMLAR İÇİN TEKERLEK İZİNDE OTURMA DENEY SETİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Bitümlü Karışımlar için Tekerlek İzinde Oturma Deney Seti adet 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar