Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MİKROSKOP SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Öğretim Üyesi Mikroskobu (Trinoküler) adet 1
2 Öğrenci Mikroskobu (Binoküler) adet 55

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar