Sonuç İlanı


KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SOĞUK SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 DN20 ANMA ÇAPLI, 190mm BOYUNDA, R160 ÖLÇME ARALIĞINA SAHİP, HIZ ESASLI, ÇOK HÜZMELİ, KURU TİP, SOĞUK SU SAYACI adet 60.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar