Sonuç İlanı


K.Y.K. Karaman İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Personeli (Yol ve yemek dahil)(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 80,00 36
Birimi Miktarı
1 Resmi ve Dini Bayram Çalışması gün 2.651

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar