Sonuç İlanı


ERZURUM TED.BLG.BŞK (MSB)

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 10 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 1'İNCİ KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
2 2'İNCİ KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
3 3'ÜNCÜ KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
4 4'ÜNCÜ KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
5 5'İNCİ KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
6 6'NCI KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
7 7'İNCİ KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
8 8'İNCİ KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
9 9'NCU KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306
10 10'UNCU KISIM (1 ARAÇ) (55'inci Bkm.Fab.Md.lüğü için (Dadaşköy/ERZURUM) en az 27 koltuk kapasiteli sefer 306

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar