Sonuç İlanı


İZMİR TED.BLG.BŞK (MSB)

Kurumumuz İhtiyacı İçin CNC YATAY TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 CNC YATAY TORNA TEZGAHI adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar