Sonuç İlanı


DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin TARTILI KONVEYÖR SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TARTILI KONVEYÖR adet 22

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar