Sonuç İlanı


KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin YAZILIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Yazılım Lisansı (Database Enterprise Edition) adet 1
2 Yazılım Lisansı (Spatial and Graph) adet 1
3 Yazılım Lisansı (Audit Vault & Database Firewall) adet 1
4 Yazılım Lisansı (Advances Security) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar