Sonuç İlanı


KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)