Sonuç İlanı


AS.VET.OK.EĞT.MRK.

Kurumumuz İhtiyacı İçin 5 KISIM, 5 ADET DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 5 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (DİŞİ))
1 DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (DİŞİ) adet 1
2. KISIM (DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (DİŞİ) )
1 DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (DİŞİ) adet 1
3. KISIM (DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (DİŞİ) )
1 DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (DİŞİ) adet 1
4. KISIM (DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (ERKEK) )
1 DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (ERKEK) adet 1
5. KISIM (DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (ERKEK) )
1 DAMIZLIK ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ (ERKEK) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar