Sonuç İlanı


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin KANAL AÇMA HORTUMU SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 1" 120 METRE KANAL AÇMA HORTUMU adet 24
2 3/4" 80 METRE KANAL AÇMA HORTUMU adet 20
3 1/2" 80 METRE KANAL AÇMA HORTUMU adet 12
4 5/8" 80 METRE KANAL AÇMA HORTUMU adet 30

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar