Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Laboratuvarı Tezgahı adet 1
2 Bitki Koruma Laboratuvarı Tezgahı adet 1
3 Biyosistem Mühendisliği Laboratuvarı Tezgahı adet 1
4 Bahçe Bitkileri Laboratuvarı Tezgahı adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar