Sonuç İlanı


ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB)

Kurumumuz İhtiyacı İçin İSKARPİN SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 1'İNCİ KISIM HV-ANK 17/22 İSKARPİN KIŞLIK çift 10.000
2 2'NCİ KISIM HV-ANK 17/23 İSKARPİN YAZLIK çift 10.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar