Sonuç İlanı


Destek Hizmetleri ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 46 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 NUTRİENT AGAR kutu 2
2 KARBONHİDRAT FERMENTASYON BESİYERİ kutu 2
3 GLUCOSE AGAR kutu 2
4 UREA AGAR BASE kutu 3
5 L-LYSINE DECARBOXYLATION MEDIUM kutu 2
6 L-ORNITHINE DECARBOXYLATION MEDIUM kutu 2
7 L-ARGININE DIHYDROLATION MEDIUM kutu 2
8 Kanlı Agar Base kutu 1
9 Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) kutu 2
10 Tryptone soya yeast extract broth (TSYEB) kutu 2
11 Motility agar kutu 2
12 Rhodococcus equi şişe 5
13 Staphylococcus aureus şişe 5
14 Listeria monocytogenes (IVb) şişe 5
15 Listeria monocytogenes şişe 5
16 Listeria innocua şişe 5
17 Escherichia coli şişe 5
18 Enterococcus faecalis şişe 5
19 Bacillus cereus şişe 5
20 Salmonella typhimurium şişe 5
21 Escherichia coli şişe 1
22 Pseudomonas aeruginosa şişe 1
23 Enterococcus hirae şişe 1
24 Enterococcus faecium şişe 1
25 KANİSTER adet 500
26 KANİSTER adet 500
27 TRANSFER KİTİ adet 100
28 MEMBRAN FİLTRASYON KİTİ adet 600
29 Oksidaz Stribi strip 1.000
30 Katalaz Test şişe 10
31 Listeria tanımlama kiti kutu 20
32 ONPG Discs disk 100
33 ONPG Test tüp 100
34 Enterobacteriacea tanımlama kiti kutu 20
35 Brain-Heart Broth kutu 2
36 Antibiotic Medium kutu 2
37 Antibiotic Medium kutu 2
38 Antibiotic Medium kutu 2
39 Antibiotic Medium kutu 2
40 Antibiotic Medium kutu 2
41 Antibiotic Medium kutu 2
42 Antibiotic Medium kutu 2
43 Antibiotic Medium kutu 2
44 Antibiotic Medium kutu 2
45 STERİL BOŞ ANTİBİYOTİK DİSKİ (BLANK DISC) adet 10.000
46 Koagülaz Testi İçin Liyofilize Plazma şişe 10

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar