Sonuç İlanı


İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 KNL/ŞBK-1: 1. KADEME KANALİZASYON PROJESİ HAZIRLANMASI kilometre 191
2 KNL/ŞBK-2: 2.KADEME KANALİZASYON PROJESİ İLE MEVCUT KANALİZASYON PROJESİ (ARAZİ ÇALIŞMASI YAPMADAN) TAHKİKİ VE HAZIRLANMASI kilometre 84
3 KNL/ŞBK-3: MEVCUT KANALİZASYON PROJESİ TAHKİKİ VE HAZIRLANMASI (ARAZİ ÇALIŞMASI YAPARAK) kilometre 1
4 KNL/TRF-1: 1. KADEME ATIKSU TERFİ MERKEZİ PROJESİ HAZIRLANMASI adet 1
5 KNL/PTRF-1: 1. KADEME ATIKSU PAKET TERFİ MERKEZİ PROJESİ HAZIRLANMASI adet 1
6 KNL/YMS-1: YAĞMURSUYU PROJESİ HAZIRLANMASI (ARAZİ ÇALIŞMASI YAPARAK ) kilometre 1
7 KNL/YMS-2: YAĞMURSUYU PROJESİ HAZIRLANMASI (ARAZİ ÇALIŞMASI YAPMADAN) kilometre 16
8 KNL/JTK-1: SONDAJ AÇILARAK ZEMİN ETÜT ÇALIŞMASI YAPILMASI metre 120
9 KNL/JTK-2: ARAŞTIRMA ÇUKURU AÇILARAK ZEMİN ETÜT ÇALIŞMASI YAPILMASI metre 100

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar