Sonuç İlanı


Niğde Özel İdaresi DESTEK HİZMETLERİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SU DEPOSU VE İSALE HATTI YAPTIRILACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)