Sonuç İlanı


TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü ANKARA

Kurumumuz İhtiyacı İçin ENERJİ İLETİM HATTI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)