Sonuç İlanı


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 10-18 mm Torbalı İthal Kalorifer Kömürü ton 300
2 70 - 120 mm Yıkanmış Torbalı Taş Kömürü ton 25

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar