Sonuç İlanı


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin MİKROÇİP VE MİKROÇİP ENJEKTÖRÜ, KULAK KÜPESİ VE KULAK KÜPESİ PENSİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Mikroçip ve Mikroçip Enjektörü adet 90.000
2 Kulak Küpesi adet 90.000
3 Kulak Küpesi Pensi adet 100

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar