Sonuç İlanı


3'ÜNCÜ P.TÜM K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 DONDURULMUŞ LEVREK BALIĞI kilogram 24.000
2 DONDURULMUŞ MEZGİT FİLETO kilogram 20.400

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar