Sonuç İlanı


I. Bölge Müdürlüğü-İstanbul ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar