Sonuç İlanı


Antalya Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Ga-68 İşaretli Peptit Bileşikleri İle Sentez İşi
puan 2.129.847

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar