Sonuç İlanı


İl Sağlık Müdürlüğü - İstanbul Avrupa

Kurumumuz İhtiyacı İçin SAYFA BAŞI ÇIKTI HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Siyah-Beyaz Sayfa Başı Çıktı adet 9.000.000
2 Renkli Sayfa Başı Çıktı adet 75.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar