Sonuç İlanı


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uludağ Milli Parkı Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Güvenlik Amiri (Aylık 26 Gün Üzerinden Brüt 8 TL Yemek Ücreti)(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 1,00 36
2 Güvenlik Personeli ( Aylık 26 Gün Üzerinden Brüt 8 TL Yemek Ücreti)(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 15,00 36
Birimi Miktarı
1 Güvenlik Personellerinin Alanlara Naklini Sağlayacak 4x4 Pick-Up Çift Kabin Kamyonet , 2016 Veya Daha Üst Model (1 Adet) ay 36
2 Güvenlik Amiri (Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Resmi ve Dini Bayram Tatil Çalışması gün 46,5
3 Güvenlik Personeli (Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Resmi ve Dini Bayram Tatil Çalışması gün 697,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar