Sonuç İlanı


TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar