Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-3.Bölge Konya KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 AKT/1 Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti, yarma ve yan ariyet kazısı yapılması ve kullanılması metreküp 40.000
2 AKT/2 Her cins ve klastaki zeminde reglaj kilometre 2,7
3 AKS/1 Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması (köprü temel kazıları hariç) metreküp 10.500
4 AKS/2 Her türlü inşaatta (Köprüler hariç) kuruda veya suda her dozda demirli beton (Beton santralı ile) yapılması. (C 30/37) metreküp 2.450
5 AKS/3 Ø 800 mm anma çaplı, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı Koruge kanalizasyon boruları (Yağmursuyu ve kanalizasyon için) (TS EN 13476-1) (SN 4) metre 460
6 AKS/4 İnşaat bünyesine giren yuvarlak demir ve nervürlü çeliğin zati bedeli yüklenmesi taşınması boşaltılması istifi ve işçiliği (Ø 50 mm ye kadar her çapta) ton 1.050
7 AKS/5 Ø 200 mm lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi metre 400
8 AKS/6 Katran badana metrekare 1.500
9 AKS/7 Uygun granülometriye sahip kum, çakıl veya kırmataş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, zayıf ve oynak zeminlere, beton yol ve tretuvar altlarına, drenaj hendekleri ile her türlü büz ve menfez yanlarına kum şilte, filtre tabakası veya dolgu yapılması metreküp 700
10 AKS/8 Her tip PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılması metre 30
11 AKS/9 Prekast düşüm oluğu yapılması (Her tipte) metre 100
12 AKS/10 Prefabrik beton bordür imali, yerine döşenmesi ve taşınması (Her tipte) metre 1.000
13 AKS/11 Elektrik direklerinin deplasmanının yapılması adet 5
14 AKS/12 Yüzey suyu tahliye sistemi kurulması (pompa tertibatı) adet 2
15 AKU/1 Plentmiks alttemel ve plentmiks temel yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocaktaşı ile) ton 17.290
16 AKU/2 8 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması ( kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) metrekare 62.000
17 AKU/3 5 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifiye bitüm ile) metrekare 295.000
18 AKU/4 Asfalt kazıma makinesi her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ve nakli metreküp 750

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar