Sonuç İlanı


DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Trabzon Hava Limanı Başmüdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %0.1 i geçen ancak %1 i geçmeyen) kilogram 350.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar