Sonuç İlanı


Bolu Halk Sağlığı Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Katı Yakıt Kömür (Fındık) ton 55
2 Katı Yakıt Kömür (Ceviz) ton 15
3 Katı Yakıt Kömür (Portakal) ton 420

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar